0
http://www.siberika.sk
Výrobcovia
Akciové produkty
Novinky
VÝPREDAJ
Aromaterapia - Éterické oleje
Cestovné balenie
Čaje a bylinky
Darčeková sada
Detská kozmetika
Domácnosť
ELIKSIR UKRAJINA
Jazvečí tuk a masť
Kozmetické krémy,gély na nohy, cievy, žily
Kozmetická línia Brezový decht
KÚPEĽ
Malavit
Masážne prípravky- Maste a krémy na kĺby, svaly
Opaľovanie
Pánska kozmetika
Pleťová kozmetika
TELO
VLASY
Ruska tradícia
Výživové doplnky, potraviny a pomôcky pre zdravie
Zubná starostlivosť

Obchodné podmienky

Článok 1 – Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľ, Dodávateľ resp. Predávajúci je: firma SIBERIKA, s.r.o., M.R.Štefánika  45, 01 001 Źilina e-mail:info@siberika.sk, tel.0951 574 034
IČO: 50964399 spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby ponúkané na internetovom obchode www.siberika.sk.
Spotrebiteľ, resp. Odberateľ, Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a produkty ponúkané na
internetovej stránke www.siberika.sk pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti; alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.
Dovozca, resp. Distribútor všetkých výrobkov je výlučne firma SIBERIKA, s.r.o. M.R.Štefánika  45, 01 001 Žilina SK. info@siberika.sk, 0951 574 034
Článok 2 - Objednávky a dodanie tovaru
1. Odberateľ objednáva výrobky prostredníctvom ikonky „do košíka“, „kúpiť“ s uvedením množstva výrobku, ďalej môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu na uvedené číslo, kde musí uviesť
zoznam a množstvo objednávaných výrobkov, presnú adresu dodania (adresu na ktorú mu bude objednávka odoslaná), prípadne fakturačnú adresu ak nie je totožná s adresou dodania, ako aj svoje meno a telefonický, príp.
emailový kontakt.
2. Objednávka sa považuje za záväznú po prijatí potvrdzovacieho e-mailu s objednávkou, ktorá obsahuje všetky
náležitosti a informácie uvedené v odseku 1.
3. Predávajúci pošle výrobky z objednávky spolu s faktúrou prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú
ako dodaciu, na dobierku, ako listovú zásielku alebo balík v závislosti od hmotnosti
zabalenej objednávky.
4. Pri objednávke nad 60 eur si predávajúci poštovné neúčtuje a objednávku zasiela na vlastné náklady.
5. Predávajúci zasiela tovar do 1-6 pracovných dní (v závislosti na dostupnosti tovaru). Ak tovar nie je dostupný do 5 pracovných dní, predávajúci informuje odberateľa o tejto skutočnosti a odberateľ má právo stornovať
objednávku, alebo rozhodnúť sa pre zaslanie len tých výrobkov, ktoré sú dostupné.
6. Predávajúci je poviný tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, či inému znehodnoteniu jeho kvality,
účinku, príp. množstva.
7. Odberateľ je povinný po prevzatí objednávky skontrolovať výrobky, najmä ich neporušenosť a kvalitu, ako aj kompletnosť zásielky.
8. Odberateľ je povinný bezodkladne nájdené chyby okamžite reklamovať z toho dôvodu, že akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
Článok 3 - Vrátenie tovaru
1. Odberateľ má právo vrátiť neporušené výrobky, alebo výrobok v pôvodnom stave do  14 dní odo dňa doručenia
bez uvedenia dôvodu za nasledovných podmienok:
a) Odberateľ je povinný informovať Predávajúceho o vrátení tovaru, prostredníctvom e-mailu kedykoľvek, alebo
telefonicky v pracovných dňoch od 11:00-17:30 hod.
b) Odberateľ zašle neporušený a nijak neznehodnotený výrobok (výrobky) v neporušenom, uzavretom,
originálnom balení tak, ako tovar obdržal.
c) Odberateľ zašle vrátený tovar spolu s dokladom o kúpe tovaru, alebo kópiou dokladu o kúpe tovaru spolu s
číslom bankového účtu Predávajúcemu na adresu jeho sídla, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, nie na dobierku. Vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
d) Predávajúci vráti odberateľovi čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného nepoškodeného tovaru v originálnom balení predávajúcemu.
e) Predávajúci nie je povinný vrátiť Odberateľovi náklady za poštovné.
Článok 5 - Ochrana údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu Siberika na internetovej adrese www.siberika.sk týmto prehlasuje a zaväzuje
sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát poskytovať tretej osobe. Súčasne sa
zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázi.
Všetky texty, obrázky a fotografie sú chránené autorskými právami a nie je možné ich používať bez súhlasu autorského kolektívu.
Uvedené podmienky sú platné a záväzné pre Predávajúceho a Odberateľa (kupujúceho) a sú
spracované v súlade s Občianskym, Obchodným zákoníkom, ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992
Zb. v znení neskorších právnych predpisov.
VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka