0
http://www.siberika.sk
Výrobcovia
Akciové produkty
Novinky
VÝPREDAJ
Aromaterapia - Éterické oleje
Cestovné balenie
Čaje a bylinky
Darčeková sada
Detská kozmetika
Domácnosť
ELIKSIR UKRAJINA
Jazvečí tuk a masť
Kozmetické krémy,gély na nohy, cievy, žily
Kozmetická línia Brezový decht
KÚPEĽ
Malavit
Masážne prípravky- Maste a krémy na kĺby, svaly
Opaľovanie
Pánska kozmetika
Pleťová kozmetika
TELO
VLASY
Ruska tradícia
Výživové doplnky, potraviny a pomôcky pre zdravie
Zubná starostlivosť

Dodacie podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.siberika.sk . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.siberika.sk je SIBERIKA, s.r.o. M.R.Štefánika 45, 01 001 Žilina, SK. IČO:36 432 784, IČ DPH SK2022036775

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.siberika.sk

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

2. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,

2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

3. za poškodenie zásielky zavinené poštou,

4. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,

5. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 14 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru - odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),

2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

2.Vkladanie tovaru do košíka

Pri názve výrobku nájdete aj možnosť vložiť ho do košíka. Dopíšte počet kusov a kliknite „Pridať do košíka". Tovar je hneď vložený a náš elektronický obchod vás informuje čo obsahuje váš „Nákupný košík". Pokiaľ si prajete zmeniť počet kusov, alebo odstrániť z košíka, označte políčko "Odstrániť" pri tovare, ktorý chcete odstrániť, nákupný košík sa aktualizuje. Potom prejdite na „Dokončenie objednávky". Tu kliknite na „Registrovať" a vyplňte fakturačné údaje, prípadne adresu dodania. Keď ste už u nás nakupovali, stačí sa len prihlásiť pomocou e-mailu. Pokračujte podľa jednotlivých bodov. Pri bode „Pokračovať na súhrn objednávky", je miesto pre Vašu poznámku k objednávke potom postupujte až po „Objednávka s nutnosťou platby". Vaša objednávka je v tejto chvíli evidovaná. Vám príde e-mail s informáciami a potvrdením vašej objednávky, ktorú Vám zašleme dobierkou na Vami uvedenú adresu.

 

3. Dodanie tovaru

Objednávky vybavujeme najneskôr do 24 hodín. Doba expedície sa pohybuje v intervale od 1 do 4 pracovných dní, V prípade neočakávaného meškania vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. Za oneskorené dodanie tovaru spôsobené chybou pošty, kuriera nezodpovedáme.

Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, informujte sa prosím na svojej pošte. Väčšinou je zásielka uložená na pošte a čaká na prevzatie.

V prípade akýchkoľvek problémov pri práci s našou stránkou nás neváhajte kontaktovať. Uvítame všetky pripomienky a návrhy na zlepšenie.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

b) Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode a) je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- písomne oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí a to doručením v uvedenej lehote písomného odstúpenia do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty toto oznámenie podá na poštovú prepravu

- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho

- tovar nesmie byť poškodený

- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

c) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar ako i oznámenie pošlite na adresu SIBERIKA, s.r.o. , M.R.Štefánika 45. 01 001 Žilina,SK.

d) Tovar Vám odporúčame zasielať ako doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

e) Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady.

 

Bližšie informácie o Odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete v časti Reklamačné podmienky.

 

5.Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať mailom na info@siberika.sk alebo telefonicky na čísle 0951574034, pokiaľ nie je už tovar odoslaný. Objednávka sa považuje za stornovanú po potvrdení Predajcom - mailom, že akceptuje a eviduje storno objednávky.

6. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku, alebo platbou vopred na bankový účet .

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady a balné.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.siberika.sk. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Ak ste si zvolili spôsob platby na účet,tovar Vám bude odoslaný hneď ako bude čiastka uhradená na náš účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Poštovné

Slovenská pošta 2.Trieda, na dobierku 0-0,5kg 2,95 euro,0,5-1kg- 3,55 euro,1kg--2kg 3,55euro,2kg -10kg  4,95euro

dobierka pri objednávke do 15 eur bez poštovného je 1 euro, nad 15 eur sa dobierka neplatí.

V cene je započítané poštovné a balné.

Nad 60 Eur poštovné - 0 Eur

 

7.Reklamačný poriadok

Reklamácie je zákazník povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou alebo poštou. Pokiaľ zákazník už pri preberaní zistí poškodenie zásielky, odporúča sa zásielku nepreberať a dať si doručovacou službou alebo poštou vystaviť potvrdenie o poškodení. Zákazník je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať dodávateľa. E-mailom na info@siberika.sk alebo telefonicky na mob.: 0951574034. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru, dodávky nie je možné. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať.

Bližšie informácie o reklamačných podmienkách nájdete v časti Reklamačné podmienky.

 

8.Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Predávajúci použije osobné údaje výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.navratkuzdraviu.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu osobných údajov predávajúci neposkytuje žiadnej tretej strane, výnimku predstavujú externí dopravcovia - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky kupujúceho. Údaje poskytnuté kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sa predávajúci zaväzuje:

- všestranne chrániť záujmy kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,

- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám

 

Bližšie informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

Ako zistím v akom stave je moja objednávka?

Každý kto vykoná objednávku cez www.siberika.sk môže sledovať v akom stave sa nachádza jeho objednávka:

PRIJATÁ objednávka: Hneď po dokončení objednávky Vám príde email na adresu, ktorú ste uviedli vo formulári. Tento automaticky generovaný email je potvrdením, že objednávka prebehla v poriadku.

V prílohe správy nájdete usporiadané všetky potrebné informácie o Vašej objednávke.

SPRACOVANÁ objednávka: Po prihlásení sa do svojho účtu (registrovaný zákazník) môžete vidieť, že Vašu objednávku začal vybavovať náš pracovník. Objednaný tovar bude expedovaný do druhého pracovného dňa. Ak by mala byť doba expedície dlhšia, budeme Vás informovať.

VYDANÁ objednávka: Vaša zásielka bola predaná do rúk prepravcovi a je na ceste k Vám. Zákazník bude o odoslaní informovaný emailom. Vždy po podaní zásielky Vám pošleme na email podacie číslo zásielky s odkazom na sledovanie pohybu zásielky.

Každý registrovaný zákazník môže zmeny stavov svojej objednávky vidieť po prihlásení sa do svojho účtu.

 

VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka